Archive oddity Defying the depths

Last updated: 2016-09-27  |  765 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Archive oddity Defying the depths

ความจริงที่ไม่ค่อยมีคนรู้คือ ในวันที่ Thierry Nataf เข้าครอบครอง Zenith นาฬิกาคอลเลคชั่น Defy ถูกตั้งชื่อต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง และเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชั่นนาฬิกาดำน้ำที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในยุค 70 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมันคือช่วงที่ใช้หน้าปัดสี “Red Smoke” กับขอบตัวเรือนที่ออกแบบเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม   (2 ปีก่อนที่จะมี Royal Oak) นาฬิกาเรือนนี้ถูกขายไปจากงานประมูล Watches of Knightsbridge  ในราคาที่ต่ำกว่า £1,000 แต่เราคิดว่ามันจะสามารถไปได้แค่ทางเหนือในปีต่อๆ ไป เพราะที่นั่นมีกระแสความนิยมงานออกแบบอันแปลกประหลาดของยุค 70

Powered by MakeWebEasy.com