COVER STORY

IWC มีความผูกพันกับการบินมานานกว่า 8 ทศวรรษ นับจากรังสรรค์ผลงานนักบินรุ่นแรกในตระกูล Pilot’s Watch ตั้งแต่ปี 1936 เป็นต้นมา โดยพัฒนาผลงานนาฬิกานักบินอย่างต่อเนื่องในหลายรุ่น ล่าสุดปี 2019 IWC ยกความสนใจให้กับการบินอีกครั้ง ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนาฬิกานักบินหลายรุ่น ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Spitfire เครื่องบินขับไล่ของอังกฤษ

เทคโนโลยีแห่งความเร็วและการออกแบบที่แสดงถึงเกียรติยศของการแข่งรถที่เหนือกาลเวลา

Cariter คือแบรนด์ผู้บุกเบิกสไตล์นาฬิกาที่ผสานความกล้าหาญ ความรักและความงามสง่า ปฏิวัติงานออกแบบเครื่องบอกเวลาด้วยสัดส่วน โครงร่าง ที่ไม่อาจคำนวณได้ด้วยคณิตศาสตร์ หากต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงปรัชญา จิตวิญญาณและลมหายใจจากแรงบันดาลใจทั้งหลาย และสไตล์ของ Cartier จะค่อยๆ พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงมีวิวัฒนาการตลอดเวลาโดยไม่เคยหยุดนิ่ง ความท้าทายของนักสร้างสรรค์ผลงานของ Cartier คือการนำเสนอผลงานใหม่ที่เชื่อมโยงกับสไตล์ของ Cartier ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ทำให้มีความแปลกใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจเสมอ

Powered by MakeWebEasy.com